Friday, September 27, 2013

Book: The One(The Selection 3): Cover Reveal

Yong feeling na... hindi ko maintindihan!
Ah basta! Masaya ako kasi may cover na ang THE ONE!
WAAAAAAH! OMG OMG 

The One (The Selection, #3)

No comments:

Post a Comment

Any violent reaction?