Saturday, August 27, 2011

lampara


kapag may suliranin.
bakit ka kumukubli?
kapag wala ng pag-asa
bakit ka sumusuko?

nasaan na ang dating ikaw?
ikaw na nanatiling matatag sa kabila ng unos
bakit ngayon nagpapalamun na sa dilim?
nalilimutan mo na ba ang iyong lampara?

bakit ka naduduwag?
bakit iniwan mo ang liwanag?
isang munting bagay na nagbibigay katiwasayan
na dati-rati'y sukbit magtungo ka man kahit saan.

sa halip na matakot at magtago
harapin mo ang kadilimang ito
alalahanin mo ang lamparang iyong dala-dala
sapagkat ito lang ang makakatulong sa iyo.

kahit lampara mo'y munti
ngunit laking tulong sa iyong pighati
liwanag ay isa puso palagi
sapagkat kadiliman ay di lahat ng sandali.

2 comments:

Any violent reaction?